"Toyota" tikslas – pirmauti aplinkosaugos atžvilgiu visose veiklos srityse

atgal
"Toyota" tikslas – pirmauti aplinkosaugos atžvilgiu visose veiklos srityse

„Toyota Baltic“ įgyvendina tarptautinę aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir jau nuo 2006 metų turi įgijusi ISO 14001 standarto sertifikatą. Apžvelkite mūsų Aplinkosaugos politiką bei Žemės Chartiją. Remdamiesi Bendrosios socialinės atsakomybės politika ir „Toyota“ Žemės chartija, „Toyota Baltic“ nariai įsipareigoja tapti pavyzdžiu ir mažinti „Toyota“ veiklos poveikį aplinkai.

 

Pažadas aplinkai

- Mažiau į aplinką išmetamų teršalų vykdant bet kurią mūsų veiklų;
- Įsipareigojimas mažinti teršalų kiekį, pakartotinai panaudoti ir perdirbti medžiagas (3R);
- Nuolatinės pastangos gerinti aplinkos tvarumą.

Nuolatinis tobulinimas

- Aplinkos tausojimas vykdant bet kurią mūsų veiklą nuo pardavimo iki utilizavimo;
- Teisinių standartų laikymasis;
- Operacijų, kurioms atlikti suvartojama mažiau energijos, vykdymas.

Atvira diskusija

- Visų suinteresuotųjų šalių skatinimas vykdyti aplinką tausojančią veiklą;
- Aplinkosauginio požiūrio kūrimas;
- Galimybės gilinti žinias apie aplinkos apsaugą.

"Toyota" automobilio pakartotinis naudojimas kaip viena iš galimybių

Seno automobilio perdirbimas mažina pavojingą poveikį aplinkai.

Medžiagų pakartotinis naudojimas, perdirbimas ar jų naudojimas energijai gauti, mažina kenksmingų medžiagų patekimą į aplinką: padeda išvengti gamtinių resursų naudojimo ar savartynų taršos.
Toyota mąsto apie pakartotinio naudojimo galimybes kiekvieno transporto priemonės gyvavimo ciklo metu - nuo produkto sukūrimo, naudojimo iki utilizavimo.

Teisės aktai, susiję su senų automobilių utilizacija

Europos Sąjungoje, įskaitant ir Lietuvą, galioja gamintojo atsakomybės principas, kuris reiškia, jog už senų automobilių sutvarkymą aplinkai nekenksmingu budu yra atsakingi automobilių gamintojai ir (ar) importuotojai.

Naudodami naujas technologijas ir šiuolaikines medžiagas, automobilių gamintojai iki minimumo sumažino su mašinų ardymu susijusią aplinkos taršą. Tai reiškia, kad dauguma šiuolaikiniuose automobiliuose naudojamų medžiagų yra naudojamos pakartotinai arba yra perdirbamos.

Valstybiniai teisės aktai nustato, kad 85% visos transporto priemonės turi būti pakartotinai naudojama ar perdirbama. Iki 2015 metų šis privalomas pakartotinio naudojimo rodiklis pakils iki 95%, be to, tik 10% viso to skaičiaus galės sudaryti šilumos energijos gamyba.

Seni automobiliai yra priskiriami prie pavojingų atliekų, kurias gali tvarkyti tik pavojingų atliekų perdirbimo teisę turinčios įmonės. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, pavojingų atliekų tvarkymo licencija bei kiti dokumentai užtikrina, jog įmonės veikla atitinka visus įstatymuose numatytus reikalavimus. Tokia įmonė gali išduoti automobilio sunaikinimo pažymėjimą, su kuriuo savininkas gali išregistruoti automobilį.

Savavališkas senų automobilių ardymas ar perdavimas ne atliekas tvarkančioms įmonėms ar asmenims yra baudžiamas pagal administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Priduodamas seną automobilį transporto priemonių pardavėjams ar atliekų tvarkytojams, kiekvienas automobilio savininkas gali prisidėti prie protingo energijos resursų naudojimo ir švarios gyvenamosios aplinkos išsaugojimo.

„Toyota“ daro viską, kad pakartotinis transporto priemonės naudojimas būtų
paprastesnis

Siekdama sukurti visiškai ekologinį automobilį, „Toyota“ naudoja savo ekologinės transporto priemonės vertinimo sistemą „Eco-VAS“. Tai yra įvairiapusis transporto priemonės gyvavimo ciklo vertinimo modelis, kuris atsižvelgia į transporto priemonės poveikį aplinkai nuo ankstyvo gaminio kūrimo etapo iki gamybos, naudojimo ir galutinio utilizavimo.

„Toyota“ teikia pirmenybę tokioms konstrukcijoms ir technologijoms, kurios palengvina transporto priemonės pakartotinį naudojimą, ir kurios leidžia neišmontuoti atskirų dalių.

Transporto priemonės pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui tinkamų dalių ir medžiagų atpažinimui palengvinti yra naudojami tarptautiniu mastu pripažinti
dalių ir medžiagų kodavimo standartai.

Transporto priemonėse yra plastiko, kurį yra sudėtinga naudoti pakartotinai, todėl „Toyota“ yra sukūrusi specialią medžiagą TSOP, t.y. „Toyota Super Olefin Polymer“, kurią galima naudoti bamperių ir kitų pakartotinai gaminamų dalių gamyboje.

Švinas, kaip ir gyvsidabris, kadis ar chromas, yra sunkieji metalai, kurie kelia aplinkai ilgalaikį žalingą poveikį, jei išmetami į sąvartynus. „Toyota“ naudoja itin daug automobilio detalių, kurių sudėtyje nėra švino, taip pat vengiama naudoti aplinkai pavojingas medžiagas, esančias dažuose ir tirpikliuose.

Oficialusis „Toyota“ senų automobilių tvarkytojas Lietuvoje yra UAB „Kuusakoski“, kuris priima senus automobilius visose savo aikštelėse ir užtikrina nekenksmingą aplinkai tvarkymą, vadovaujantis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais atliekų tvarkymo teisės aktais.

Išimkite iš automobilio visus daiktus, kurių jame neturi būti. Nemokamas priėmimas yra užtikrinamas tik tuo atveju, jei transporto priemonė yra pilno komplekto ir joje nėra neturinčių būti atliekų;

Pasiimkite automobilio techninį pasą;

Pristatykite automobilį į artimiausią „Toyota“ senų automobilių priėmimo punktą. Informaciją apie priėmimo punktus rasite „Toyota“ interneto svetainėje adresu www.toyota.lt arba UAB „Kuusakoski“ klientų aptarnavimo numeriu: (8 - 46) 397 040;

Išsaugokite transporto priemonės perdavimą patvirtinančius dokumentus. Perdavus seną automobilį, yra išrašomas eksploatuoti netinkamos transporto
priemonės sunaikinimo pažymėjimas, kuris patvirtina transporto priemonės tvarkymą remiantis galiojančiais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
Su eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu automobilį savininkas išregistruoja iš valstybės registro.

Prieš automobilio susmulkinimą yra atliekamas reglamentą atitinkantis apdorojimas ir yra pašalinamos probleminės atliekos, t.y. akumuliatoriai, skysčiai, tepalai ir padangos. Po to transporto priemonė yra susmulkinama pramoniniame metalo malūne – nuo plieno yra atskiriami nemagnetiniai metalai ir nemetalinės dalys.

Tuomet pavojingos atliekos perduodamos tolimesniam naudojimui (perdirbimui).

Grįžti į viršų